publicerad: 2021  
medbestämmandelag medbestämmande­lagen medbestämmande­lagar
MBL, mbl
med·be·stämm·ande|­lag·en
substantiv
me`dbestämmandelag
vanligen bestämd form sing. lag som ger arbets­tagarnas organisationer rätt att förhandla och träffa kollektiv­avtal om med­bestämmande på arbets­platserna i frågor som rör arbets- och företags­ledning och dylikt
medbestämmande­lagen från 1977 har skapat nya möjligheter för arbets­tagarna att på­verka sin egen arbets­situation
belagt sedan 1970-talet