publicerad: 2021  
medborgarskap med­borgarskapet, plural med­borgarskap, bestämd plural med­borgarskapen
med|­borg·ar·skap·et
substantiv
me`dborgarskap
position som med­borgare i viss stat
an­söka om svenskt med­borgarskap; enligt Bibeln åberopade Paulus vid ett till­fälle sitt romerska med­borgarskap
belagt sedan 1789