publicerad: 2021  
medborgare med­borgaren, plural med­borgare, bestämd plural medborgarna
med|­borg·ar·en
substantiv
me`dborgare
person som i rättsligt av­seende till­hör en viss stat dvs. har lagligt skydd av den och lagliga skyldigheter mot den
medborgarplikt; medborgarrätt
medborgare (i något)
hon har länge försökt bli svensk med­borgare
ibland äv. om med­lem av annan organisation med eget rätts­system ålderdomligt
akademisk med­borgare
äv. bildligt
med­borgare i andens värld
belagt sedan 1746; jfr fornsvenska mädhborgare 'borgare i samma stad'