publicerad: 2021  
medeltal medel­talet, plural medel­tal, bestämd plural medel­talen
medel|­tal·et
substantiv
me`deltal
talvärde som erhållits genom att alla värden (i en viss grupp) adderats var­efter summan dividerats med an­talet värden var­vid resultatet an­ses ge en bild av det vanligaste el. mest representativa förhållandet
medeltalet (av några)
medel­talet av 3 och 5 är 4
i medel­tal i genom­snittsnö­djupet i om­rådet var i medel­tal drygt en meter
belagt sedan 1774