publicerad: 2021  
medfödd medfött med­födda
med|­född
adjektiv
me`dfödd
som man har från födelsen om egenskap
hon har en med­född talang för målning
belagt sedan 1550