publicerad: 2021  
medelålder medelåldern medelåldrar
medel|­åldr·ar
substantiv
me`delålder
1 genom­snittlig ålder
medelåldern (för något/några)
medelåldern (för något)
medelåldern (för några)
medel­åldern i riks­dagen an­sågs vara allt­för hög
belagt sedan 1874
2 levnadsålder mellan ungdom och ålderdom
(i) medelåldern
begynnande medel­ålder; en kvinna i lägre medel­åldern; en man i övre medel­åldern
belagt sedan 1708; jfr fornsvenska midhalder med samma betydelse