publicerad: 2021  
medveten medvetet medvetna
med|­vet·en
adjektiv
me`dveten
1 som har förmåga till själslig verksamhet
(sätt) medveten
människan som med­veten varelse; det lilla barnet började bli med­vetet
äv. som nått ett djupare mått av in­sikt
bli politiskt med­veten
äv. mindre brukligt som är vid sans
han hade knappast hunnit bli med­veten efter chocken
belagt sedan 1855
2 som in­ser inne­börden eller betydelsen av något
kostnadsmedveten; modemedveten; målmedveten
medveten om något/sats
medveten om något
medveten om sats
han var väl med­veten om riskerna; hon var med­veten om sitt eget värde
äv. om handling eller dylikt som görs med full vetskap om inne­börden
ett med­vetet stil­drag
spec. avsiktlig
ett med­vetet bedrägeri
belagt sedan 1842