publicerad: 2021  
medvetenhet med­vetenheten
med|­vet·en·het·en
substantiv
me`dvetenhet
1 upp­nådd djupare in­sikt
väckas till politisk med­vetenhet
belagt sedan 1734
2 det att ha något klart för sig
krismedvetenhet
medvetenhet (om något/sats)
medvetenhet (om något)
medvetenhet (om sats)
finans­ministern hoppades att det fanns en med­vetenhet om att löneökningarna måste begränsas
belagt sedan 1791