publicerad: 2021  
megahit mega­hiten el. mega­hitten, plural mega­hits el. mega­hittar
mega|­hit
substantiv
me`gahit
var­dagligt mycket stor hit
SE 2hit
låten blev en mega­hit i Europa men fick inte samma genom­slag i USA
belagt sedan 1967