publicerad: 2021  
1bit biten bitar
bit·en
substantiv
1 (naturlig) del av något
en bit (av något) en bit (något)
en bit bröd; skär potatisen i bitar; ett pussel där alla bitar stämmer; de skriver var sin bit av en debatt­bok
spec. om viss mängd mat
vi måste få oss en bit mat; äta en bit (mat)
äv. om delar som inte ut­gör naturliga bestånds­delar, sär­skilt i ut­tryck för att något går sönder eller dylikt (äv. bildligt)
vasen gick i tusen bitar; det kändes som om hjärnan skulle sprängas i bitar; hela hans till­varo föll i bitar vid hustruns död
äv. om delar av mycket abstrakta helheter något var­dagligt
i val­rörelsen lade partiet sär­skild ton­vikt på den ekonomiska biten; han klarar inte den sociala biten
alla bitar faller på plats alla problem löser signär alla bitar har fallit på plats kan försäljningen komma i gång på allvar
bit för bit ett stycke i sänderarkeologerna har nog­grant fri­lagt husgrunden bit för bit
dricka kaffe på bit se kaffe
belagt sedan 1649; trol. bildat till 1bita!!
2 viss vägsträcka vanligen inte allt­för obetydlig
SYN. stycke 4
det är en bra bit till Stock­holm; de följde henne en bit på vägen; en bit ut på sjön
äv. om tidsavsnitt
en bit in i januari
äv. bildligt
man har kommit en bit på väg i försöken att hejda inflationen; han är en skurk, och hans bror är inte en bit bättre
belagt sedan 1755
3 helt stycke av något material
ekologisk ox­filé i bit
äv. om något som inte är en del av något större
ut­manaren var en kraftig bit på 91 kilo
spec. om stycke av (populär) musik var­dagligt; något ålderdomligt
jazzbitar; tjugotalsbit
den här biten är av Cole Porter
belagt sedan ca 1655
2bit biten bitar
bit·en
substantiv
[bi´t] el. [bit´]
minsta informations­bärande enhet för data i data­maskin; vanligen representerad av en­dera av siffrorna 0 och 1
JFR 2byte
megabit
varje alfabetiskt tecken upp­tar åtta bitar i primär­minnet
belagt sedan 1956; av engelska bit med samma betydelse, kortord för binary digit 'binär siffra'