publicerad: 2021  
megalomani megalomanin
megalo·manin
substantiv
megalomani´
psykiskt sjukdoms­tillstånd med abnorm självöverskattning ofta kombinerad med stort maktbegär
belagt sedan 1898; till grek. meg´as 'stor' och mani