publicerad: 2021  
pixel pixeln pixlar
pixl·ar
substantiv
pix´el
ofta plur. liten kvadratisk bild­ruta som ut­gör det minsta elementet i en två­dimensionell digital bild
SYN. bildpunkt
megapixel
ju fler pixlar, desto högre upp­lösning
belagt sedan 1980; av engelska pixel med samma betydelse; kortord för pix 'bilder' (till picture 'bild') och element 'element'