publicerad: 2021  
megatrend mega­trenden mega­trender
substantiv
me`gatrend
stor­skalig förändring med av­görande betydelse för många människor och som ofta inne­bär stora ut­maningar och möjligheter
tre mega­trender: globalisering, digitalisering och individualisering
belagt sedan 1984