publicerad: 2021  
melodramatisk melodramatiskt melodramatiska
melo·dram·at·isk
adjektiv
melodrama´tisk
över­drivet patetisk och känslo­sam
melodramatiska kvälls­tidnings­rubriker om kidnappningen
belagt sedan 1844