publicerad: 2021  
mentol mentolen
ment·ol·en
substantiv
[-å´l]
smak­givande huvudbeståndsdel i peppar­mynt äv. anv. som smak­ämne i cigaretter, mediciner m.m.
belagt sedan 1873; bildn. till lat. men´tha 'mynta' och ol´eum 'olja'; jfr ur­sprung till 1mynta!!