publicerad: 2021  
metylenblått ingen böjning, neutrum
met·yl·en|­blått
substantiverat adjektiv
metyle`nblått
ett blått organiskt färg­ämne anv. bl.a. för färgning av bom­ull
belagt sedan 1893