publicerad: 2021  
metyl metylen
met·yl·en
substantiv
mety´l
vanligen i sammansättn. en atomgrupp som in­går i många organiska föreningar och inne­håller en kol- och tre väteatomer
metylalkohol; metylklorid
belagt sedan 1835; bildat till metylen