publicerad: 2021  
mikrovåg mikro­vågen mikro­vågor
eller
microvåg micro­vågen micro­vågor
mikro|­våg·en, micro|­våg·en
substantiv
mik`rovåg el. mic`rovåg
ofta plur. våg som in­går i mycket kort­vågig elektro­magnetisk strålning ca 1 mm – 15 cm
belagt sedan 1912