publicerad: 2021  
mila milan milor
mil·an
substantiv
mi`la
mest historiskt an­ordning för trä­kols­fram­ställning, bestående av en övertäckt hög med kolved
milbotten; milkolning; kolmila
belagt sedan 1477 (i sammansättn. kola-; (Stockholms Stads Tänkeböcker)) fornsvenska mila; av lågtyska mile(r) med samma betydelse; av osäkert urspr., ev. till lat. mi´lle 'tusen' (efter det stora an­talet trä­stycken)