publicerad: 2021  
minera minerade minerat
verb
mine´ra
1 placera ut minor i
någon minerar något
hamninloppet var minerat; minerade taggtråds­hinder
belagt sedan 1740; av tyska minieren, franska miner med samma betydelse; jfr ur­sprung till mina
2 gnaga spår i växt­vävnad; om insekter (främst larver)
minera något
larven minerar bladen under­ifrån
belagt sedan 1641
mineraminerande, minering