publicerad: 2021  
mineralull mineral­ullen
miner·al|­ull·en
substantiv
minera`lull
oorganiskt fiber­material som an­vänds som ljud- och värme­isolering
SYN. stenull JFR glasull
belagt sedan 1943