SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
föl`jdsjukdom substantiv ~en ~ar följd|­sjuk·dom·ensjukdom som upp­står som en följd av en tidigare sjukdom med.mat­förgiftning kan ge svåra följdsjukdomar, t.ex. reumatismfetma orsakar en rad följdsjukdomarngn gång bildligtcivilisationens följdsjukdomarsedan mitten av 1970-talet