publicerad: 2021  
miss-
förled
med negativ inne­börd
JFR van-
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska mis-; gemensamt germanskt prefix, betecknande 'brist; mot­sats'; till en indoeur. ord­rot med bet. 'växla; förändra'; jfr ur­sprung till missa, mista