publicerad: 2021  
misshällighet miss­hälligheten miss­hälligheter
miss|­häll·ig·het·en
substantiv
miss`hällighet
ofta plur. störning i relation ofta i någon form av sam­arbete
SYN. oenighet JFR tvist
misshälligheter (mellan några)
misshälligheter (med någon/något)
misshälligheter (med någon)
misshälligheter (med något)
miss­hälligheterna mellan koalitions­partierna; de djupa miss­hälligheterna mellan syskonen
belagt sedan 1624; av tyska Mißhelligkeit med samma betydelse, eg. 'miss­ljud', till hellen 'klinga'; jfr ur­sprung till enhällig