publicerad: 2021  
misshandel miss­handeln
miss|­handeln
substantiv
miss`handel
vålds­handling som med­för kroppslig skada
JFR stryk
barnmisshandel; hustrumisshandel; kvinnomisshandel
misshandel (av/mot någon)
misshandel (av någon)
misshandel (mot någon)
brutal miss­handel; rå miss­handel; bli ut­satt för svår miss­handel
spec. i juridiska samman­hang
han dömdes för grov miss­handel
äv. om psykiskt över­grepp
själslig miss­handel
belagt sedan 1840