publicerad: 2021  
mjukdata plural
mjuk|­data
substantiv
mju`kdata
sak­uppgifter som inte i första hand an­ges med siffror särsk. i samhälls­vetenskapliga samman­hang
mjukdata (om någon/något/sats)
mjukdata (om någon)
mjukdata (om något)
mjukdata (om sats)
en under­sökning som in­riktar sig på mjuk­data som attityder och värderingar
belagt sedan 1970