publicerad: 2021  
modenyck mode­nycken mode­nycker
mode|­nyck·en
substantiv
mo`denyck
före­teelse som plötsligt blivit populär och som kan försvinna lika plötsligt
en över­gående mode­nyck; klimat­engagemanget är ingen mode­nyck
belagt sedan 1872