publicerad: 2021  
molekyl molekylen molekyler
mole·kyl·en
substantiv
[-ky´l]
grupp av atomer som hålls samman av kemiska bindningar och ut­gör en själv­ständig enhet i ett ämne
molekylstruktur; jättemolekyl; vattenmolekyl
en molekyl av syre består av två syre­atomer
belagt sedan 1811; av franska molécule med samma betydelse, diminutivbildn. till lat. mo´les 'massa'; jfr ur­sprung till molo