publicerad: 2021  
molekylär molekylärt molekylära
mole·kyl·är
adjektiv
[-kylä´r]
som har att göra med molekyler
fysiologisk och molekylär biologi; elektronik på molekylär nivå
belagt sedan 1840; av franska moléculaire med samma betydelse