publicerad: 2021  
molekylmassa molekylmassan molekylmassor
mole·kyl|­mass·an
substantiv
[-ky`l-]
relativ massa (vikt) av molekyl i förhållande till väteatomens massa
molekyl­massan för syre är 16
belagt sedan 1977