publicerad: 2021  
monoftong monoftongen monoftonger
mono·ftong·en
substantiv
[-ftåŋ´]
enkel vokal av en och samma ljud­kvalitet
belagt sedan 1887; till mono- och grek. phthong´os 'ljud'