publicerad: 2021  
multiresistent neutrum multi­resistent, bestämd form och plural multi­resistenta
multi|­re·sist·ent
adjektiv
som har stor resistens mot många typer av antibiotika om bakterie
multi­resistenta bakterier; problemet med multi­resistenta stafylokocker i sjukhus­miljö
belagt sedan 1992