publicerad: 2021  
tabell tabellen tabeller
tab·ell·en
substantiv
tabell´
koncentrerad, över­skådlig upp­ställning av fakta i rader och kolumner vanligen av fakta som kan ut­tryckas med siffror
en tabell (över något/sats)
en tabell (över något)
en tabell (över sats)
en tung akademisk apparat av fot­noter och tabeller; tabellen visar in­vånarnas fördelning på olika åldrar
spec. om upp­ställning som an­ger läge i på­gående idrotts­tävling (ofta i mer el. mindre bildlig an­vändning) var­dagligt
tabelltrea
laget har börjat klättra upp­åt i tabellen
belagt sedan 1729; via tyska av lat. tabell´a 'liten tavla', till tab´ula, se ur­sprung till tavla