SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förbun`dsstat substantiv ~en ~er för·bunds|­stat·enstat som är samman­satt av flera del­stater som har rätt att själv­ständigt sköta åt­skilliga inre an­gelägenheter samh.JFRcohyponymkonfederationcohyponymunion 1 både USA och Tysk­land är förbundsstatersedan 1859