publicerad: 2021  
myndighet myndigheten myndigheter
mynd·ig·het·en
substantiv
myn`dighet
1 knappast plur. ställning som juridiskt full­värdig med­borgare
myndighetsdag
civil­rättslig myndighet in­träder med fyllda 18 år
belagt sedan 1667
2 knappast plur. det att ge in­tryck av att ha makt
stats­ministern fram­trädde med stor myndighet
makt och myndighet se makt
belagt sedan 1587
3 samhälls­organ med egen makt­befogenhet in­om visst om­råde
passmyndighet; polismyndighet; tillsynsmyndighet
en statlig myndighet
äv. vagare om sam­hället som makt­utövande organisation vanligen plur.
myndigheterna borde ha in­gripit!
belagt sedan 1841
4 sällan plur. befogenhet att ut­öva viss makt
myndighet (över någon/något)
myndighet (över någon)
myndighet (över något)
högsta militära myndighet på platsen ut­övas av fästningens kommendant
belagt sedan 1575