publicerad: 2021  
myndig myndigt myndiga
mynd·ig
adjektiv
myn`dig
1 som är juridiskt full­värdig med­borgare spec. om person som upp­nått myndighets­ålder (18 år), men äv. all­männare
myndigförklara; myndighet; straffmyndig
barnen får lyfta arvet när de blir myndiga; man måste vara myndig för att få rösta; tings­rätten förklarade henne myndig; i Sverige har kvinnorna varit myndiga bara i 100 år
äv. med konstruktions­växling
upp­nå myndig ålder
belagt sedan 1459 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska myndogher; av lågtyska mündich med samma betydelse; till mund 'skydd'; jfr ur­sprung till bemyndiga, förmyndare
2 som ger in­tryck av att ha makt och att vara beredd att an­vända den
myndig (mot någon)
den myndige domaren visade ut två spelare
äv. om handling och dylikt som ger in­tryck av makt
expertens myndiga ton­fall; rektorn gick upp på podiet med myndiga steg
belagt sedan början av 1500-talet Ett forn-svenskt legendarium