publicerad: 2021  
människoande människoanden
männ·isko|­and·en
substantiv
[män`i∫o-]
hög­tidligt högre själsliga egenskaper hos människan mest om etiskt el. intellektuellt värde­fulla egenskaper
människo­andens seger över materien; människo­andens evighetslängtan
belagt sedan 1794