publicerad: 2021  
rabatt rabatten rabatter
rabatt·en
substantiv
rabatt´
1 (lång­smalt) jord­skikt för plantering av prydnadsväxter
blomsterrabatt; rosenrabatt; tulpanrabatt
an­lägga en rabatt; på­ta i rabatten; rensa i rabatten; trampa inte i rabatten!
äv. om mot­svarande blomster­grupp
på bägge sidor om grus­gången fanns det prunkande rabatter
belagt sedan 1651; av tyska Rabatte, nederländska rabat med samma betydelse; av franska rabat 'nedfällbar krage'
2 an­del eller summa som ut­gör ned­sättning av visst pris ofta ut­tryckt i procent; vanligen för att kunden köper stor kvantitet el. för att varan är fel­aktig
rabattkort; rabattkupong; mängdrabatt; pensionärsrabatt; studentrabatt
rabatt (något)
en kod som ger dig 10 % rabatt på hela första köpet
spec. äv. om ned­sättning av straff vid brott
straffrabatt; ungdomsrabatt
belagt sedan 1734; av ita. rabatto med samma betydelse, till rabattere 'dra av; sätta ned'; nära besläktat med rabatt 1