publicerad: 2021  
människovärdig människo­värdigt människo­värdiga
männ·isko|­värd·ig
adjektiv
[män`i∫o-]
som mot­svarar de krav en människa har rätt att ställa med hän­visning till sitt människo­värde
de lyckades trots allt bygga upp en människo­värdig till­varo efter kriget; människo­värdiga bo­städer med vatten och av­lopp
belagt sedan 1892