publicerad: 2021  
märkband märk­bandet, plural märk­band, bestämd plural märk­banden
märk|­band·et
substantiv
mär`kband
band med igenkännings­tecken som an­vänds för märkning särsk. av kläder
belagt sedan 1932