publicerad: 2021  
märkbar märkbart märkbara
märk·bar
adjektiv
mär`kbar
som kan upp­fattas med sinnena
JFR tydlig
märkbar (för någon)
åt­gärderna hade ingen märkbar effekt; en märkbar försämring av bild­kvaliteten; hon gjorde en knappt märkbar handrörelse
äv. all­männare påtaglig
han drog in aromen med märkbar förtjusning; hon var märkbart nervös (adverbial)
belagt sedan 1773