publicerad: 2021  
-mässig -mässigt -mässiga
-mäss·ig
adjektiviskt slutled
1 som upp­fyller vissa minimikrav in­om om­rådet som an­ges av för­ledet
belagt sedan ca 1800; av tyska -mäßig med samma betydelse, urspr. 'som har ett visst mått', till Maß 'mått; sätt'; jfr ur­sprung till mått
2 som har av­seende på det som an­ges av för­ledet
erfarenhetsmässig; idémässig; känslomässig; rutinmässig; slumpmässig; utseendemässig; vanemässig
belagt sedan ca 1900