publicerad: 2021  
mönsterbok mönster­boken mönsterböcker
mönster|­bok·en
substantiv
mön`sterbok
bok som inne­håller före­bilder för hant­verks­mässig till­verkning mest för textil­konst och dylikt
en mönster­bok för skinn­sömnad
belagt sedan 1654