publicerad: 2021  
nasare nasaren, plural nasare, bestämd plural nasarna
nas·ar·en
substantiv
na`sare
ned­sättande; mest historiskt person som säljer (billiga) varor vid dörren
konstnasare
nasare och tillfällighets­handlare
belagt sedan 1927; till nasa