publicerad: 2021  
nativ nativt nativa
nat·iv
adjektiv
nati´v
i vetenskapliga och tekniska samman­hang som före­kommer färdig i naturen
nativ soda
ibland äv. medfödd
belagt sedan 1758; av lat. nati´vus 'född; med­född'; till nas´ci 'födas'; besläktat med naiv, nation