publicerad: 2021  
nativitet nativiteten
nat·iv·itet·en
substantiv
nativite´t
födelsetal
den höga nativiteten under kriget; sänkta barn­bidrag kan leda till en ned­gång i nativiteten
i sammansättn. äv. födelse
nativitetstal; nativitetsunderskott
belagt sedan 1823; till nativ