publicerad: 2021  
nedre komparativ, ingen böjning
ned·re
adjektiv
ne´dre
belägen längre ner om om­råde, gräns eller dylikt
de bodde på nedre botten; nedre Norrmalm; Eufrats nedre lopp; de nedre åskådar­platserna; den nedre gränsen är 1 000 kronor
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska niþre; bildn. till ned 1