publicerad: 2021  
nedrustning ned­rustningen ned­rustningar
eller
nerrustning ner­rustningen ner­rustningar
ned|­rust·ning·en, ner|­rust·ning·en
substantiv
ne`drustning el. ne`rrustning
minskning eller av­skaffande av väpnade militär­styrkor eller militära vapen och an­läggningar särsk. på överens­kommet, systematiskt sätt
nedrustningsavtal; nedrustningsförhandling; nedrustningskonferens
nedrustning (av något)
en en­sidig ned­rustning; en ned­rustning av de konventionella styrkorna i Europa
äv. bildligt om av­skaffande el. minskning av resurser
social ned­rustning
belagt sedan 1923