publicerad: 2021  
nedskriva nedskrev nedskrivit nedskriven nedskrivna, presens nedskriver
eller
nerskriva nerskrev nerskrivit nerskriven nerskrivna, presens nerskriver
verb
ne`dskriva el. ne`rskriva
1 vanligen lös förbindelse, se skriva ner ge sammanhängande skriftlig form åt muntligt fram­förda berättelser, tankar, minnen eller dylikt
nedskrift; nerskrift
någon nedskriver något
en egen­händigt ned­skriven redo­görelse
belagt sedan 1820
2 ofta lös förbindelse, se skriva ner ge (viss valuta) lägre värde i förhållande till andra valutor
någon nedskriver något (med tal)
kronan ned­skrevs med 16 % 1982
belagt sedan 1901
nedskrivanedskrivande, nedskrivning