publicerad: 2021  
nedskärning ned­skärningen ned­skärningar
eller
nerskärning ner­skärningen ner­skärningar
ned|­skär·ning·en, ner|­skär·ning·en
substantiv
ne`dskärning el. ne`rskärning
kraftig minskning av om­fång, an­tal eller dylikt
nedskärning (av något)
radikala ned­skärningar i barn­omsorgen; en ned­skärning från 272 an­ställda till cirka 150; en 10-procentig ned­skärning
belagt sedan 1925